Lò xử lý nhiệt dạng đáy trục

< >

Đặc điểm kỹ thuật:

Lò xử lý nhiệt dạng đáy trục có thể xử lý nhiệt cho vật liệu tấm dày trung, cuộn, thanh..v..v…

Tùy theo yêu cầu công nghệ, có thể cung cấp lò xử lý nhiệt chân không bảo vệ, chân không lửa sáng, đối với chân không bảo vệ có thể chọn dùng các thiết bị kín gió như rèm kín gió, phòng khóa khí chân không..v..v…;

Có thể cung cấp thiết bị đốt nóng như đầu đốt tốc độ cao, đầu đốt tự gia nhiệt trước..v..v…;

Tính đồng đều nhiệt độ ống bức xạ tốt, chênh lệch nhiệt độ bề mặt nhỏ;

Nhiệt độ lò sử dụng hệ thống khống chế mạch xung hoặc hệ thống khống chế tỷ lệ liên tục.

Яндекс.Метрика