Lò nung kiểu tay đòn

< >

Đặc điểm kỹ thuật:

1) Có thể gia nhiệt cho nhiều loại thép như thép cacbon, inox, vật liệu đồng..v..v…;

2) Máy móc tay đòn sử dụng hình thức bề mặt con lăn nghiêng, bánh lệch tâm dùng điện và thanh liên kết tay đòn;

3) Lắp đặt các loại thiết bị đốt nóng tự động khai thác, có các đặc tính hiệu suất đốt nóng cao, lượng NOx thải ra thấp;

4) Lắp đặt các loại thiết bị đốt nóng tự động khai thác, có các đặc tính hiệu suất đốt nóng cao, lượng NOx thải ra thấp;

5) Khống chế đốt cháy sử dụng khống chế tỷ lệ liên tục hoặc khống chế mạch xung;

6) Sử dụng mô hình khống chế máy tính cấp II lò gia nhiệt tự động khai thác;

7) Hệ thống khống chế tự động hóa hoàn thiện;

8) Thiết bị tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường loại hình mới.

Яндекс.Метрика